Arvot ja työt

OIKEUDENMUKAINEN HYVINVOINTI
Tukea ja apua on saatava sujuvasti elämän eri vaiheissa. Peruspalvelujen, kuten liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee olla kaikkien saatavilla. Jälkihoidolla on suurempi hintalappu kuin ennaltaehkäisyllä – inhimillistä kärsimystä unohtamatta.

OIKEUDENMUKAINEN TOIMEENTULO
Työtä tekevät luovat yhteiskuntamme hyvinvoinnin – heille kuuluu reilu palkka ja hyvät työolot. Hyvinvointivaltiossa myös heikommassa asemassa olevia on tuettava. Köyhyyttä ehkäisevällä työllä torjumme ne inhimilliset ja taloudelliset seuraukset, jotka muutoin sysätään yksilön niskaan ja yhteiseksi vahingoksi.

OIKEUDENMUKAINEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Ekologisen kriisin torjumisen on oltava politiikkamme keskiössä. Luonnontilan heikentäminen uhkaa kiistatta kaikkea elämää. Luonnontilaisia metsiä on suojeltava, suojelualueita lisättävä ja heikennettyjä ympäristöjä ennallistettava. Tarvitsemme uutta, kestävämpää ympäristöpolitiikkaa.