Alas äärioikeistohallitus!

Suomi on saanut historiansa oikeistolaisimman hallituksen. Hallituksen, joka pyrkii romuttamaan Pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Tämän tilalle se haluaa pienituloisten kustannuksella rakennetun vahvoista välittävän Suomen. Samalla kun rikkaimmat pääsevät nauttimaan verohuojennuksista, kohdistetaan raadollisia leikkauksia heihin, jotka ovat valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Holtittomasti saksien kanssa leikkaamassa ei juokse ainoastaan Kokoomus, vaan samalla agendalla ovat Perussuomalaisetkin.

Viime vuosien kriisit ovat aiheuttaneet Suomessa akuuttia hyvinvointivelkaa: jonot ovat ruuhkautuneet ja ongelmat syventyneet. Lisäksi hoitoalaa vaivaa krooninen henkilöstöpula. Tästä huolimatta soteen kaavaillaan miljardileikkauksia. Miljardileikkauksia, jotka tarkoittavat esimerkiksi heikennyksiä välttämättömiin palveluihin, henkilöstömitoitukseen ja vammaispalvelulakiin. Lisäksi sairaita kuritetaan korottamalla lääkkeiden verotusta. Näiden kurjistusten seurauksena hoitajia karkaa yhä enemmän alalta, sairaudet vakavoituvat ja komplikaatiot lisääntyvät.

On hallitukselta tietoinen arvovalinta lisätä työelämän turvattomuutta, heikentää toimeentuloa ja nostaa pienituloisille elintärkeitä maksuja. Asumistuen leikkaamisen ja muiden sosiaaliturvaheikennysten ohella hallitus aikoo vähentää kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja asumisneuvontaa. Tämä johtaa vääjäämättä jyrkkään eriarvoistumiskehitykseen: segregaatioon, lapsiperheköyhyyteen, asunnottomuuteen ja työvoimapulan syventymiseen.

Hallituksen pyrkimyksenä on myös hankaloittaa toimeentulotuen saantia, ja selvittää voidaanko jopa viimesijainen toimeentulotuki evätä kokonaan, mikäli kieltäytyy esimerkiksi pakolla osoitetusta koulutuksesta tai työstä. Vaikka hallitus varaisikin lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistamiseen lisärahoitusta, samaan hengenvetoon se kuitenkin myös lisää lapsiperheköyhyyttä ja nuorten turvattomuutta heikentäessään toimeentuloa ja palveluita.

Hallitus ei välitä syrjäytyneistä, asunnottomista, työttömistä tai matalapalkka-aloilla työskentelevistä! Se välittää pikavoitoista ja hyvätuloisten aseman pönkittämisestä, samalla kun oikeuksia ja liikkumavaraa viedään heiltä, joilla niitä on jo entuudestaan vähän. Orpon hallitus on käänteinen Robin Hood -hallitus. Sellainen, joka anastaa heiltä, joilla on vähän, ja antaa niille, joilla on paljon. Yksikin päivä tämän käänteisen Robin Hood -hallituksen valtakaudessa on liikaa. Jo riittää.

Kommentit

Jätä kommentti