Elosa (23.8.23): Tampereesta siruosaamisen huippukeskus

Elinvoima- ja osaamislautakunta palasi viime viikolla kesätauolta.

Todistusvalintapainotteinen järjestelmä ja kasvavat suorituspaineet ovat johtaneet opintojen pidentämiseen. Tampereella lukiolaisista jo 42 prosenttia pidentää opintojaan kolmesta neljään vuoteen, kun muualla Suomessa prosenttiosuus jää n. 30 prosenttiin. Jos kehityskulku jatkuu, prosenttiosuus nousee arvion mukaan jopa 60 prosenttiin. Muualla Suomessa kasvu ei ole näin nopeaa. Syitä, miksi ilmiö korostuu Tampereella, selvitetään tällä hetkellä. Myös oppilasmäärät kasvavat vuosittain, eivätkä henkilökuntaresurssit pysy kehityksen tahdissa – tällä hetkellä työntekijää kohden on n. 60-70 oppilasta tamperelaisissa lukioissa.

Alaikäisten väkivalta on lisääntynyt voimakkaasti ja alueellinen eriytyminen on myös kasvava ilmiö. Toisen asteen ja perusasteen oppilaitoksissa on aloitettu hankkeita jengiytymisen ehkäisemiseksi ja oppilasturvallisuuden lisäämiseksi. Poliisin resurssit eivät kuitenkaan valitettavasti riitä ankkuritoimintaan. Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jota toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Myöskään sisäministeriöltä ei tullut tähän rahoitusta vaikka piti.

Tampere tähtää Euroopan kärkeen siruosaamisessa. Tänne suunnitellaan parhaillaan eurooppalaista siruosaamisen huippukeskusta. EU:n sirusäädöksen tavoitteena on kasvattaa Euroopan siruomavaraisuutta, teknologista turvallisuutta ja hyvinvointia. Säädöksellä saadaan liikkeelle useiden miljardien eurojen investointeja. Suomeen tavoitellaan satoja miljoonia euroja investointeja sirusäädöksen rahoituslähteistä. Siruteollisuus voi tuoda Pirkanmaalle tuhansia uusia työpaikkoja.

Saimme kokouksessa myös kattavan aloitevastauksen SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen, joka koskee teollisuuden kehittämiseen tarvittavien tietojen saamista. Aloitteellamme pyritään ryhdistämään kaupungin elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaa siten, että se perustuisi selkeille tavoitteille, ja niitä konkretisoiviin tulosmääritteisiin. Pidin puheenvuoron siltä osin kun aloitevastaus jäi mielestäni vaillinaiseksi. Ohjausjärjestelmässä tulisi näkyä korostetummin tavoitteet, jotka kohdistuvat kuntatalouteen ja aluetalouteen, sekä toiminnalla tavoiteltavat yhteiskunnalliset hyödyt. Myös toiminnan osapuolten roolien täsmennys on tarpeen, erityisesti elinkeino- teollisuuspolitiikan suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin osalta. Aloitevastauksessa tuodaan esiin elinkeinopolitiikkaa vihreän siirtymän näkökulmasta, mutta olisi tärkeää informaatiota tietää millaisten tunnuslukujen avulla toiminnan vaikutuksia arvioidaan. Lautakunta tarvitsee yksilöityä informaatioperustaa, jotta arvioivampi toiminta on mahdollista.

Kommentit

Jätä kommentti