Hoitoala on kriisissä!

Hoitoala on kriisissä. Tehyn laajan kyselyn mukaan lähes 90% sote-alan työntekijöistä harkitsee alan vaihtoa (2020). Hoitotyö on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. Silti arvostus on heikkoa – palkka ei vastaa työn vaativuutta. Suomessa sairaanhoitajien palkkataso on alhaisin Pohjoismaista.

Terveydenhuollon tuottamat palvelut eivät ole olleet riittäviä vallitsevaan tarpeeseen nähden. Varsinkin nyt hoitovajeen kasvaessa, hoitoalasta tulee tehdä vetovoimainen ja houkutteleva. Työympäristön viihtyvyyden ja palkan on oltava riittävällä tasolla. Koulutusmääriä olisi tärkeää kasvattaa, ja työperehdytyksen on oltava perusteellista.

Leikkaukset sote-palveluihin vaikuttavat väistämättä hoitajapulan lisääntymiseen ja hoitotyön laatuun. Alimitoituksen lisäksi hoitajat joutuvat usein tekemään ydintyönsä ulkopuolelle kuuluvia tehtäviä, jolloin aikaa jää vähemmän varsinaiseen hoitotyöhön. Nämä tekijät voivat johtaa terveyden ja turvallisuuden heikkenemiseen sekä koko työyhteisön hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Hoitotyössä tulisi hyödyntää enemmän hyvinvointiteknologiaa ja automatiikkaa. Teknologian paremmalla hyödyntämisellä olisi ennaltaehkäisevä vaikutus, parhaimmillaan se edistäisi asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Robotit eivät voi korvata ihmiskontakteja, mutta ne voivat esimerkiksi kirjata tietoja, hälyttää apua sekä hoitaa avustavia ja rutiininomaisia tehtäviä. Niitä voidaan hyödyntää työtehtävissä, jotka ovat ihmiselle vaarallisia tai ergonomisesti kuormittavia.

Kommentit

Jätä kommentti