Kenen vallassa on tamperelaisten vesi?

Tampereen kaupunginhallituksen päätöksellä (16.1.2023) Tampereen Veden yhtiöittämisesitys etenee pian kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginvaltuutetut tulevat päättämään ajavatko pyrkimykset toiminnalliseen tehokkuuteen ja nopeisiin voittoihin luonnonvarojen demokraattisen omistuksen ohi.

Tampereen Veden päätöksenteosta vastaa Tampereen kaupunginvaltuusto ja sen valitsema johtokunta. Liikelaitoksen päätöksenteko on siis vankasti kuntalaisten käsissä. Yhtiöittäminen tarkoittaisi kunnallisen demokratian heikentymistä päätäntävallan siirtyessä yhtiön johdolle. Yhtiömuotoisena Tampereen Vesi ei olisi enää suoraan osa kuntaa. Tällöin kuntalaisilla olisi ainoastaan epäsuoria vaikuttamismahdollisuuksia oman vesihuoltonsa päätöksentekoon.

KOSKA Tampereen Vesi on osa kuntaa ja kunnallishallintoa, se toimii julkisuusvaatimusten alaisena. Tämä takaa kuntalaisille muun muassa demokraattisen päätöksenteon valvonnan, tiedonsaannin ja osallistumisen keskusteluun päätettävistä asioista. Yhtiöittämisen seurauksena tietojen avoimuuden tilalle tulisivat liikesalaisuudet, joten valtuutettujen ja kuntalaisten valvonta- ja valitusoikeus heikkenisi merkittävästi.

Yhtiöittämistä perustellaan yleensä hallinnollisella ja taloudellisella tehokkuudella. On kuitenkin kyseenalaistettavissa onko tehokkuusajattelu paras tulokulma omistusmuotoa päätettäessä. Kyse on kuitenkin luonnollisesta monopolista, ja välttämättömän perushyödykkeen turvaamisesta kuntalaisille. Etusijalle tulisi asettaa sosiaaliset, terveydelliset ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Vesilaitoksen yhtiöittämisen taloudellinen hyöty ei ole myöskään selviö. Tämä nähtiin Tampereen kehyskunnissa, joissa vesimaksut ovat nousseet keskimääräistä enemmän (AL 31.8.22). Tietoja hinnanmuutosten taustalla ei ole kuitenkaan tutkittu Tampereen tilaamissa selvityksissä tarpeeksi.

Lisäksi Tampereen seudun vesihuoltojohtojen kunnossapitovelka on valtava, joten verkostojen saneeraus ja laajentaminen olisivat merkittävä kuluerä kuntalaisille. Kuntayhtiön taloudelliset intressit eivät välttämättä ole samat kuin kuntalaisilla.

Omistusmuodon valitsemista on tarkasteltava pitkällä aikatähtäimellä. Varsinkin ympäristökriisin syventyessä tulisi vesihuollon demokraattisen omistamisen ja järjestämisen olla itsestäänselvyys. Oikeudenmukainen ja kestävä vesihuolto on jokaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys.

Saana Kuusipalo

Tampereen Demarinuorten puheenjohtaja, varavaltuutettu (sd.)

Ele Rantasalmi

Länsi-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja

Alun perin julkaistu tammi 20, 2023 / Aamulehti

Kommentit

Jätä kommentti