Koulutuslupaukset on petetty – jälleen kerran!

Pitämäni puhe Tampereen yliopistolla ja Tampereen ammattikorkeakoululla:

Koulutuslupaukset on petetty – jälleen kerran. Vielä vaalien alla kokoomus lupasi, että koulutus on erityissuojelussa. Silti opiskelijoiden toimeentuloa heikennetään mm. opintorahan ja sen huoltajakorotuksen indeksijäädytyksillä, asumistuen leikkauksilla ja aikuiskoulutustuen lakkauttamisella. Indeksijäädytyksistä seuraa se, ettei opintoraha nouse elinkustannusten nousujen mukana. Kokonaisuudessaan leikkaukset pienentävät opiskelijoiden tuloja keskimäärin yli 100 eurolla kuukaudessa ja yli 1000 eurolla vuodessa.

Samalla kun opiskelijat asetetaan paitsioon toimeentulon heikennyksillä ja korkeakoulujen rahoituksen leikkauksilla, hallitus antaa velaksi verohuojennuksia vauraille. Pienituloisten toimeentulon heikentämisen ohella hallitus aikoo lisätä työelämän turvattomuutta ja nyhtää pienituloisilta suurempia maksuja peruspalveluista. On arvovalinta tehdä politiikkaa, joka johtaa vääjäämättä jyrkkään eriarvoistumiskehitykseen: köyhyyteen, segregaatioon, asunnottomuuteen ja työvoimapulan syventymiseen.

Tälläkin hetkellä useat opiskelijat ovat huolissaan riittävätkö rahat perustarpeisiin, kuten ruokaan tai vuokraan. Opiskelijat tarvitsevat riittävän ja säännöllisen toimeentulon myös elinkustannusten noustessa. On lyhytnäköistä ja vastuutonta politiikkaa kurjistaa köyhyysriskissä olevien opiskelijoiden tilannetta entisestään lisäämällä taloudellista epävakautta. Opiskelijoilta leikkaaminen on leikkaamista tulevaisuudesta, ja siitä koituva velka tulee maksettavaksi viimeistään tuleville sukupolville.

Hallituspuolueiden valitsema linja on kestämätön ja epäinhimillinen kehityssuunta, etenkin tilanteessa, jossa opiskelijoiden jaksaminen on jo koetuksella. Psyykkinen oireilu on korkeakouluopiskelijoilla yleisempää kuin koko väestöllä yhteensä. Yli kolmanneksella opiskelijoista on apua ja hoitoa edellyttäviä psyykkisiä vaikeuksia.

Ei ole näyttöä siitä, että opintorahan tason laskeminen tai ehtojen kiristäminen olisivat johtaneet opiskelijoiden nopeampaan valmistumiseen. Päinvastoin, opiskelijoiden velkaannuttaminen ja lisääntyvä työnteko johtavat kuormittumiseen ja valmistumisen viivästymiseen. Ne kaventavat opiskelijoiden mahdollisuutta keskittyä opintoihin ja vähentävät erityisesti pienituloisten hakeutumista paremman koulutuksen pariin.

Kautta historian opiskelijat ovat olleet etulinjassa vaatimassa parempaa maailmaa. Kuluneen viikon aikana myös Suomessa opiskelijat ovat olleet mukana tässä kamppailussa protestoimalla opiskelijoihin kohdistuvia leikkauksia vastaan, tänäänkin täällä Tampereella. Me opiskelijat emme ole vain opiskelijoita yhteiskunnallisissa kamppailuissa. Olemme usein myös opettajia astuessamme ensimmäisten joukossa sortoa vastaan. Me emme hyväksy hallituksen kaavailemia leikkauksia, jotka kohdistuvat toimeentuloon, koulutuksen laatuun tai hyvinvointiin, yhteiseen tulevaisuuteemme.

Kiitos.

Kommentit

Jätä kommentti