Tampereen tulee vastaanottaa kiintiöpakolaisia jatkossakin

Tampereen kaupunginvaltuuston kokous (25.10) veti sanattomaksi.

Kokouksen tulisi toimia edustuksellisen demokratian näyttämönä. Sen sijaan kokouksessa käytettiin useita ihmisarvoa loukkaavia puheenvuoroja. Me tamperelaiset olemme moninainen joukko. Valtuutettujen on edustettava tamperelaisia yhdenvertaisesti. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kunnioittaminen on peruslähtökohta.

Rasistiset puheenvuorot käytettiin liittyen aloitteeseen, joka koskee kiintiöpakolaisten vastaanottamisen keskeyttämistä. Aloite ja sen perustelut ovat kestämättömät. Puheenvuoroissa halveerattiin ja leimattiin ihmisryhmiä. Esitystä puoltaneet puheenvuorot olivat populistisia anekdootteja tai muuten tulkinnanvaraisia, eivätkä ne usein liittyneet aiheeseen.

Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen on tehokas tapa auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia maahantulijoita. Segregaatiota ehkäistään sosiaalisella sekoittamisella eli kiintiöpakolaisia asutetaan useille eri asuinalueille. Työllisyyden kuntakokeilun myötä Tampere pystyy edistämään jatkossa paremmin myös kiintiöpakolaisten työllistymistä ja kouluttautumista. Mikäli emme sitoutuisi vastaanottamaan kiintiöpakolaisia, Tampere menettäisi merkittävän määrän valtionavustuksia. Palveluista aiheutuvat kustannukset jäisivät kuitenkin Tampereelle maksettavaksi, sillä muuttoliike keskittyy suuriin kaupunkeihin.

Uskon, että valtaosa valtuutetuista keskustelee mielellään maahanmuutosta ja poliittisista ongelmakohdista, esimerkiksi puutteellisista kotouttamistoimenpiteistä, eriarvoistumiskehityksestä ja syrjinnästä työmarkkinoilla. Tämä kuitenkin edellyttää, että keskustelua käydään ihmisarvoa kunnioittaen ilman rasistisia ja populistisia tarkoitusperiä.

Populisteille on toki kätevää ensin käyttää rasistista retoriikkaa ja jälkikäteen uhriutua kun normaalin moraalin omaavat ihmiset eivät halua keskustella aiheesta rasistisessa viitekehyksessä. Näin populistit saavat kerättyä irtopisteet kannattajakunnaltaan ja maksimoitua huomion mediassa – ilman että heidän tarvitsee esittää konkreettisia ratkaisuja, sillä sellaisia ei tunnu heiltä löytyvän

Kommentit

Jätä kommentti