English/Russian/Swedish

IN ENGLISH

I am Saana Kuusipalo, a 26-year-old practical nurse specialized in mental health and substance abuser care, and an undergraduate of social sciences from Tampere. I act as a councilmember of the municiapal Vitality and Skills board for the City of Tampere. My hobbies include NGO work, music and recreation in nearby nature. 

Equitable wellbeing 

Basic services such as social, healthcare and sports services ought to be available for all, through all phases of life. Pre-emptiveness is economically sound – and humane.

A just livelihood 

A fair salary and good working conditions are due for all those who work. Likewise all those in feeble position must be supported in order to prevent poverty. 

Sustainable environment 

Natural forests must be protected, new nature reserves need to be introduced and weakened habitats restored. Fending off the ecological crisis has to be the focal point of our policy.

IN RUSSIAN

Меня зовут Саана Куусипало, мне 26 лет, и я медсестра по уходу со специализацией на психическом здоровье и работе с наркозависимыми и студентка социальных наук из Тампере. Я заместитель депутата городского совета Тампере и член городского комитета по жизнеспособности и компетенции. В свободное время я занимаюсь гражданским активизмом, музыкой и активным отдыхом на природе рядом с домом.

Справедливое благополучие

Базовые услуги, такие как социальные, здравоохранительные и спортивные услуги, должны быть доступны каждому на всех периодах жизни. Профилактика не только экономически целесообразна, но, что самое главное, человечна. 

Достойный заработок

Работающие люди имеют право на достойную заработную плату и хорошие условия труда. В то же время в целях предотвращения бедности необходимо поддерживать и тех, кто находится в более слабом положении. 

Устойчивая окружающая среда 

Естественные леса следует защищать, охраняемые природные территории следует увеличивать, а поврежденные среды обитания следует восстанавливать. Нам нужна новая, более устойчивая экологическая политика.

IN SWEDISH

Jag är Saana Kuusipalo, en 26-årig närvårdare inriktad på mental- och missbrukarvård samt studerande inom samhällsvetenskap, hemma från Tammerfors. Jag är ersättare i Tammerfors stadsfullmäktige och ordinarie medlem i stadens livskrafts- och kompetensnämnd. På fritiden sysslar jag med föreningsarbete, musik samt njuter av att vara ute i den närliggande naturen.

En rättvis välfärd
Bastjänster, såsom social-, hälsovårds- och motionsstjänster, skall vara tillgängliga för alla i livets olika skeden. Förebyggande åtgärder är inte bara ekonomiskt förnuftiga, utan framför allt humana.

En skälig utkomst
De som arbetar förtjänar en skälig lön och goda arbetsvillkor. Samtidigt måste människor i svagare ställning stödjas för att förebygga fattigdom.

En hållbar miljö
Naturskogar skall skyddas, skyddsområden skall utökas och förstörda miljöer skall återställas. Vi behöver en ny, mer hållbar miljöpolitik.