Pitkäaikaistyöttömän polku on kepeillä päällystetty

Korona vaikuttaa vielä pitkään maamme työllisyyteen, joten nyt on tärkeää luoda edellytyksiä työllistymiseen tulevaisuudessa. Kuntien rooli työllisyyden parantamisessa korostuu, kun alkavalla työllisyyskokeilulla annetaan resursseja valtiolta kunnille. Yhtenä painopisteenä tulee olla pitkäaikaistyöttömyyteen puuttuminen.

Pitkäaikaistyöttömän työllistävän yrityksen vuokramaksujen helpottaminen määräaikaisesti tai työnantajalle maksettava työllistämispalkkio voisivat olla keinoja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Pari vuotta sitten työnantajalla oli mahdollisuus hakea työllistämispalkkiota työ- ja elinkeinotoimistosta, kun pitkäaikaistyötön tai osatyökykyinen palkattiin palkkatuella toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Nämä voisivat olla suunnitteilla olevan osatyökykyisten työllistymistä edistävän Välittäjä-yhtiön vastuulla.

Tuen saamiseen on oltava selkeät ehdot, jotta työnantajat tietävät milloin ovat siihen oikeutettuja, ja että väärinkäytöksiä pystytään ehkäisemään. Toimeentulotuen asiakkuus, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä maksuvaikeudet voivat nostaa työn vastaanottamisen kynnystä. Tarvitaan siis laajaa keinovalikoimaa työttömän auttamiseksi.

Työllisyyskokeilu tuotti hyvää tulosta Tampereella pari vuotta sitten. Kuntien ei tule hakea helppoja keinoja työttömien poistamiseksi tilastoista siirtämällä heitä tarpeettomien palvelujen piiriin. Työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan pitää olla tarkkaan rajattua ja kohdentaa heille, joilla siihen on tosiasiallista tarvetta.

Saana Kuusipalo, kuntavaaliehdokas (sd.), Tampere

Jonne Nurmi, kuntavaaliehdokas (sd.), Nokia

Julkaistu alun perin huhti 4, 2021 / Tamperelainen

https://www.tamperelainen.fi/paakirjoitus-mielipide/4094358

Kommentit

Jätä kommentti